Cookies (ciasteczka) wspomagają nas w procesie realizacji naszych usług. Korzystanie z naszych usług oznacza wyrażenie zgody na stosowanie przez nas ciasteczek.
Dalsze informacje dotyczące ciasteczek dostępne są pod podanym linkiem. Więcej informacji o ciasteczkach...

BEKOMAT dreny do specjalnych zastosowań

Są różne rodzaje kondensatu: agresywne, zanieczyszczone lub zaolejone. Seria produktów BEKOMAT® oferuje odpowiednie rozwiązanie dla dowolnego zastosowania. Wszystkie modele mogą być przystosowane do dowolnego napięcia zasilania.

Sprężarki wielostopniowe

Spusty kondensatu specjalne

Jeśli kondensat z chłodnicy pośredniej nie jest dostatecznie odpro-wadzony w sprężarce wielostopniowej, przedostaje się do następ-nego stopnia sprężarki. BEKOMAT LA/LP zabezpiecza łopatki turbosprężarki przed uderzeniami kropli kondensatu, nie dopuszcza do gromadzenia się kondensatu i zapobiega uderzeniom wody.

Próżnia

Dreny szczególnie przydatne w przypadku odprowadzania konden-satu w układach próżniowych lub niskociśnieniowych przy ciśnieniu roboczym od 0,1 do 1,8 bar (ciśnienie absolutne).

Obszary niebezpieczne

Dostępne są również urządzenia specjalne BEKOMAT do zasto-sowania w obszarach niebezpiecznych (II 2G EEX ib IIB T4 / klasa wybuchowości II B, klasa temperaturyT4), w których należy unikać źródeł zapłonu. Dopuszczalne media: etan, metan, gaz miejski, olej napędowy, etylen, propan, olej opałowy i olej sprężarkowy.

Wersja ze stali nierdzewnej

Dostępny jest także BEKOMAT w wersji ze stali nierdzewnej do zastosowania w przypadku bardzo agresywnych kondensatów. .