Cookies (ciasteczka) wspomagają nas w procesie realizacji naszych usług. Korzystanie z naszych usług oznacza wyrażenie zgody na stosowanie przez nas ciasteczek.
Dalsze informacje dotyczące ciasteczek dostępne są pod podanym linkiem. Więcej informacji o ciasteczkach...

Bezpieczeństwo stosowania przez Państwo powietrza sprężonego do celów medycznych

METPOINT® MMA służy do stałego i niezawodnego monitorowania jakości powietrza do oddychania w zastosowaniach medycznych. To kompaktowe urządzenie zostało zaprojektowane specjalnie do zastosowań w szpitalach

Dokumentując dochowanie ustawowo przepisanych wartości granicznych substancji składowych i szkodliwych aptekarze pracujący w klinikach będą mogli spełnić wymogi jakie na nich nakładają przepisy z dyrektywy Farmakopei Europejskiej. Monitorowany jest absolutnie cały obieg powietrza sprężonego używanego do zastosowań medycznych.

Monitorowanie i protokołowanie wartości granicznych zgodnie z dyrektywą Farmakopei Europejskiej

Wszystkie istotne wartości są wyświetlane natychmiast i to dużą dokładnością a wyniki protokołowane w sposób trwały. Jeżeli zostaną przekroczone wartości graniczne ustalone w dyrektywie Farmakopei Europejskiej, to system natychmiast uruchomi alarm, który można przesłać dalej lub przetworzyć bezpośrednio w systemie zabezpieczenia jakości.

METPOINT® MMA monitoruje symultaniczne siedem zdefiniowanych parametrów centralnej stacji powietrza sprężonego.

  • tlen O2 w %
  • dwutlenek siarki SO2 wppm
  • dwutlenek węgla CO2 wppm
  • tlenek węgla w ppm
  • tlenki azotu NOx w ppm
  • para wodna H2O w ppm
  • ciśnienie w barach

Nie ma potrzeby pobierania oddzielnych próbek (patrz dane techniczne na następnej stronie). W połączeniu z METPOINT® OCV można dodatkowo przedstawić wartości pomiaru występowania resztek olejowych.