Cookies (ciasteczka) wspomagają nas w procesie realizacji naszych usług. Korzystanie z naszych usług oznacza wyrażenie zgody na stosowanie przez nas ciasteczek.
Dalsze informacje dotyczące ciasteczek dostępne są pod podanym linkiem. Więcej informacji o ciasteczkach...

METPOINT DPM : miernik punktu rosy

Zawilgocone sprężone powietrze to znany ogólnie problem, który może prowadzić do uszkodzenia urządzeń i instalacji. Szczególnie tam, gdzie wymagana jest wysoka jakość sprężonego powietrza, awarie mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. Do tego dochodzą kosztowne przestoje oraz wzrost kosztów wynikający z uszkodzeń produktu i pogorszenia jakości. 

Biorąc pod uwagę temperaturę, wilgotność względną i punkt rosy, przenośne i stacjonarne urządzenia do mierzenia punktu rosy produkcji BEKO TECHNOLOGIES dokonują dokładnych pomiarów parametrów krytycznych sprężonego powietrza i innych gazów.

Stacjonarny miernik punktu rosy (czujnik SD21/23 / wyświetlacz BDL compact)

Pomiar punktu rosy pod ciśnieniem przebiega w sposób ciągły, a dane mogą być opcjonalnie wizualizowane za pomocą BDL compact oraz na życzenie automatycznie zapisywane w rejestratorze danych.

W razie przekroczenia ustawionej wartości granicznej może być wysterowywany przekaźnik alarmowy. Użytkownik otrzymuje w ten sposób bezpośredni o krytycznych parametrach procesowych.t value is exceeded. The user will therefore directly receive a message if the process parameters are critical.