Cookies (ciasteczka) wspomagają nas w procesie realizacji naszych usług. Korzystanie z naszych usług oznacza wyrażenie zgody na stosowanie przez nas ciasteczek.
Dalsze informacje dotyczące ciasteczek dostępne są pod podanym linkiem. Więcej informacji o ciasteczkach...

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Każdemu obywatelowi na mocy ustawy zasadniczej przysługuje prawo do samodzielnego decydowania w sprawach dotyczących wykorzystywania jego danych osobowych. Z tego względu naszym obowiązkiem jest zabezpieczanie danych, które uzyskujemy w trakcie Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Wszelkie dane personalne traktowane są poufnie. Nasze praktyki, stosowane w zakresie ochrony danych, zgodne są z ustawą federalną o ochronie danych (BDSG) i ustawą o telemediach (TMG). Poniżej chcielibyśmy Państwu zaprezentować, jakie dane od Państwa otrzymujemy, co dzieje się z tymi danymi i jakie środki bezpieczeństwa podejmujemy, aby nie dopuścić do nadużyć w tym zakresie. 

Zakres obowiązywania

Deklaracja o ochronie danych obowiązuje dla wszelkich treści publikowanych w Internecie, nie odnosi się jednakże do stron innych oferentów, które możecie Państwo znaleźć poprzez ewentualne linki umieszczone na naszych stronach.

Powody określania danych

Ustalanie i przetwarzanie Państwa danych traktowane jest przez nas jako przejaw troski w zakresie naszych stosunków handlowych i stworzenie dla Państwa najlepszego serwisu, dzięki oferowaniu wygodnego dostępu do naszych produktów i usług.

Środki bezpieczeństwa

Wszyscy współpracownicy naszego przedsiębiorstwa szkoleni są zgodnie z § 5 ustawy federalnej o ochronie danych (BDSG) i zobowiązani są do zachowania w tajemnicy uzyskanych danych. Nasz własny system przetwarzania danych dostosowywany jest na bieżąco do środków bezpieczeństwa, aktualnych uwarunkowań i wymagań. 

Protokołowanie

Podczas każdej wizyty użytkownika na naszej stronie Web i w razie pobrania pliku dane dostępu, dotyczące niniejszego przebiegu, zapisywane są w protokole na naszym serwerze.

  • Adres ID (anonimowy)
  • Strona, z której wysłano polecenie dla pliku
  • Data, godzina
  • Typ przeglądarki i ustawienia przeglądarki
  • System operacyjny
  • Odwiedzana przez Państwa strona
  • Ilość transmitowanych danych
  • Status dostępu (transmisja pliku, plik nie został znaleziony, itp.)

Google Analytics

Nasza strona Web wykorzystuje Google Analytics, usługę Google Inc. („Google“), dzięki której właściciele strony Web mogą analizować interakcje z użytkownikami ich strony Web. Google Analytics stosuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę użytkowania strony internetowej przez użytkownika. Informacje stworzone przez cookie, dotyczące Państwa użytkowania tej strony internetowej przekazywane są na serwer Google w USA i tam zapisywane.

W przypadku uaktywnienia anonimowości adresu IP na tej stronie Web Państwa adres IP zostaje jednakże wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o europejskim obszarze gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP przekazywany jest na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie użytkownika tej strony Web Google korzysta z tych informacji do oceny stopnia korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów w zakresie aktywności strony internetowej oraz do innych świadczeń powiązanych z wykorzystywaniem stron internetowych i wykorzystaniem Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

Można zapobiec zapisywaniu cookies poprzez odpowiednie ustawienie Państwa oprogramowania przeglądarki; wskazujemy jednakże na fakt, że w takiej sytuacji nie będziecie Państwo ewentualnie mogli korzystać w pełnym zakresie z wszelkich informacji tej strony Web. Dodatkowo można zapobiec przekazywaniu do Google danych tworzonych poprzez ciasteczka i odnoszących się do Państwa korzystania ze strony Web (wraz z Państwa adresem IP) oraz opracowywaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie Browser-Plugin (wtyczka programowa), dostępnej pod podanym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Alternatywnie dla wtyczki przeglądarki można kliknąć niniejszy link umieścić plik cookie opt-out, aby zapobiec w przyszłości ustalaniu danych przez Google Analytics. Na Państwa urządzeniu końcowym umieszczane jest oznaczenie opt-out-cookie. Jeżeli ciasteczka zostaną skasowane, należy ponownie kliknąć link.

Formularz kontaktowy / serwis oddzwaniania

Jeżeli kontaktujecie się Państwo z nami poprzez formularz kontaktowy lub serwis oddzwaniania, Państwa informacje, wraz z podanymi przed Państwa danymi kontaktowymi, są zapisywane w celu opracowywania zagadnień i ewentualnych pytań uzupełniających. Niniejszych danych nie przekazujemy innym bez Państwa zgody.

Newsletter

Jeżeli aktywnie wyrazicie Państwo swoje zainteresowanie otrzymywaniem Newsletter, będzie on regularnie wysyłany na adres e-mail. W ramach wysyłki Newsletter stosujemy procedurę Double Opt-In, która oznacza, że Newsletter będzie wysyłany do Państwa dopiero, gdy potwierdzicie w mailu, klikając link, chęć jego otrzymywania, co spowoduje uaktywnienie usługi Newsletter. Naturalnie w każdym momencie możecie Państwo zrezygnować z Newsletter, klikając link wyrejestrowania na końcu e-maila.

Hosting

Domena www.beko-technologies.de prowadzona jest przez Gatworks GmbH, Reststrauch 191, 41199 Mönchengladbach. Dane (dane stałe) oraz dane komunikacyjne (dane w ramach połączenia) zapisywane w trakcie Państwa wizyty na naszych stronach internetowych tej domeny są pobierane, opracowywane i wykorzystywane zgodnie z ustawowymi przepisami przez Gatworks GmbH. Dalsze informacje można znaleźć w Ogólnych Warunkach Handlowych Gatworks GmbH, na stronie:
http://www.gatworks.de/datenschutz/

Cookies (ciasteczka)

Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi, które przekazywane są wraz z właściwymi danymi z Internetu na Państwa komputer i umożliwiają analizę użytkowania przez Państwa strony Web. Podczas Państwa wizyty na naszej stronie Web stosujemy tak zwane „First-Party“-cookies. Niniejsze ciasteczka pozwalają na zapisywanie informacji. Uwzględniane są przykładowo dane dotyczące czasu Państwa wizyty na stronie Web, częstotliwość, z jaką odwiedzający wywołuje stronę oraz informację skąd odwiedzający przeszedł na naszą stronę Web.

Informacja

Zgodnie §34 i §6b federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) użytkownicy mają prawo do otrzymywania po złożeniu wniosku nieodpłatnej informacji dotyczącej zapisanych danych osobowych. Zgodnie z wykładnią prawa użytkownikom przysługuje także prawo do poprawienia, zablokowania i skasowania ich danych osobowych. W takim przypadku należy kontaktować się bezpośrednio z:

panem mgr Olaf Tenti
GDI
Gesellschaft für Datenschutz und Informationssicherheit mbH
Fleyer Str. 61
58097 Hagen
Tel.: + 49 (0) 2331 / 35 68 32 - 0
Faks: + 49 (0) 2331 / 35 68 32 - 1

Przetwarzanie danych osobowych

W niektórych miejscach naszej prezentacji w Internecie oferujemy Państwu możliwość nawiązania z nami kontaktu lub skorzystania z określonych usług (np. zapytania). Przekazane podczas tego dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do celów, w jakich zostały nam przekazane. Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim. 

Bezpieczeństwo danych

Zabezpieczamy naszą stronę Web i pozostałe systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą danych, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub przetwarzaniem danych przez osoby niepowołane. Mimo regularnych kontroli i stałego ulepszania naszych środków zabezpieczających niemożliwe jest zapewnienie całkowitej ochrony przed czyhającymi zagrożeniami.

Zmiana niniejszej deklaracji o ochronie danych

W związku z aktualnymi uwarunkowaniami, takimi jak przykładowo nowelizacja federalnej ustawy o ochronie danych, będziemy - w razie konieczności - aktualizować deklarację o ochronie danych.

Stan: wrzesień 2016 r.