Cookies (ciasteczka) wspomagają nas w procesie realizacji naszych usług. Korzystanie z naszych usług oznacza wyrażenie zgody na stosowanie przez nas ciasteczek.
Dalsze informacje dotyczące ciasteczek dostępne są pod podanym linkiem. Więcej informacji o ciasteczkach...

Oświadczenie o ochronie danych

Korzystanie z naszej strony internetowej jest ogólnie możliwe bez podawania danych osobowych. O ile dane osobowe są gromadzone podczas odwiedzania naszych stron internetowych, przetwarzamy je wyłącznie zgodnie z podstawowymi przepisami o ochronie danych (VO (UE) 2016/679; DS-GVO) i federalną ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 30 lipca 2017 r. (BDSG-New) oraz ustawą o telemediach (TMG). Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązuje przy korzystaniu ze stron internetowych pod adresem www.beko-technologies.pl. Deklaracja znajdująca się na zalinkowanych stronach internetowych jest wiążąca dla tych stron (stron innych dostawców). Nie mamy żadnego wpływu na treść i oświadczenia o ochronie danych zawarte w tych linkach.

Pragniemy zwrócić uwagę, że w kontekście transmisji danych przez Internet mogą pojawić się luki w zabezpieczeniach, których nie można wyeliminować za pomocą projektu technicznego tej strony internetowej. Pełna ochrona danych osobowych nie jest możliwa podczas korzystania z Internetu.

Organ odpowiedzialny

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w kontekście korzystania z tej strony internetowej jest:

TECHNOLOGIE BEKO GMBH

Im Taubental 7,

41468 Neuss

 

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy następującą osobę odpowiedzialną za ochronę danych:

Pan Dipl.-Informularz. Olaf Tenti

GDI Gesellschaft für Datenschutz und Informationssicherheit mbH

Fleyer Straße 61, 58097 Hagen (NRW)

Zadzwoń: +49 (0) 2331/ 356832-0

E-mail: datenschutz@gdi-mbh.eu

Internet: www.gdi-mbh.eu

Hosting

Gospodarzem domeny www.beko-technologies.pl jest Gatworks GmbH, Reststrauch 191, 41199 Mönchengladbach, Niemcy. Dane użytkownika oraz dane dotyczące połączeń zebrane podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej w wyżej wymienionej domenie są przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane przez firmę Gatworks GmbH zgodnie z przepisami prawa. Więcej informacji można znaleźć w Ogólnych Warunkach Handlowych firmy Gatworks GmbH: www.gatworks.de/datenschutz/

Gromadzone dane

Gdy odwiedzasz naszą stronę, dane są automatycznie zbierane i przechowywane w plikach zapisów dziennika na serwerze naszego hosta. Dane te mogą zawierać dane osobowe. Zebrane dane obejmują m.in:

- nazwa strony internetowej, do której można uzyskać dostęp

- data i godzina pobrania

- ilość przekazanych danych

- powiadomienie o skutecznym wyszukiwaniu danych

- rodzaj przeglądarki internetowej

- wersja przeglądarki internetowej

- podsystem operacyjny z przeglądarki z poziomem poprawek.

- poprzednio odwiedzona strona

- dostawca połączenia

- adresy IP [w formie anonimowej].

- ustawienia przeglądarki

 

Cel gromadzenia danych przez gospodarza (hosta)

Gospodarz będzie wykorzystywał zebrane dane do obsługi strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. Jeśli istnieją zdefiniowane punkty odniesienia, dane z dziennika będą analizowane później, jeśli to konieczne.

Czas przechowywania danych przez hosta

Dane przechowywane przez hosta zostaną automatycznie usunięte po 7 dniach.

Inne rodzaje przechowywania danych

Nie istnieje żaden inny rodzaj przechowywania danych, na przykład w Systemie Zarządzania Treścią (CMS).

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą gromadzenia danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 DS-GMO jest: Państwa zgoda (lit. a), jeśli ma zastosowanie; przetwarzanie informacji w celu wykonania umowy lub rozpoczęcia umowy (lit. b), jeśli ma zastosowanie wypełnienie obowiązku prawnego (lit. b)). O ile zbieranie danych opiera się na uzasadnionym interesie naszej firmy (lit. f)), to w ramach indywidualnej procedury odnosi się to oddzielnie.

Zintegrowane usługi i usługodawcy

Ciasteczka (Cookies)

Podczas korzystania z naszych stron internetowych, my i osoby trzecie będziemy przechowywać pliki cookie na komputerze użytkownika.

Pliki cookie są wykorzystywane do przygotowywania i udostępniania naszej strony internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu terminala i które umożliwiają rozpoznanie urządzenia.

Używamy plików cookie do optymalizacji naszej strony internetowej. W tym celu wykorzystywane są tzw. sesyjne pliki cookie, które umożliwiają rozpoznawanie w ramach wizyty na naszych stronach. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane z przeglądarki po zakończeniu wizyty.

Ponadto wykorzystujemy pliki cookie, które służą do ponownego rozpoznania urządzenia użytkownika jako nadrzędnego systemu. Pliki cookie przechowywane w tym celu w urządzeniu nie będą usuwane po każdej sesji.

Użytkownik może sprzeciwić się korzystaniu z plików cookie za pomocą predefiniowanych ustawień swojej przeglądarki i w ten sposób uniemożliwić korzystanie z plików cookie. Zwracamy uwagę, że w niektórych przypadkach korzystanie z poszczególnych funkcji naszej strony internetowej może okazać się niemożliwe.

Opcje kontaktu

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość skontaktowania się z nami za pomocą poczty elektronicznej lub formularzy kontaktowych. W tym kontekście dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do celów komunikacji. Zebrane w tym celu dane (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane nie będą łączone z innymi danymi. Dane mogą być przechowywane w ramach Customer Relations Management (CRM), jeśli jesteś już klientem naszej firmy.

Podstawą gromadzenia danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 DS-GVO jest: Państwa zgoda (lit. a), jeśli dotyczy; przetwarzanie informacji w celu wykonania umowy lub rozpoczęcia umowy (lit. b), jeśli dotyczy, wypełnienie zobowiązania prawnego (lit. B), jak również interes prawny naszej firmy w przekazywanej przez Państwa komunikacji (lit. f)).

Po osiągnięciu celu połączenia dane zostaną usunięte.

Newsletter

Masz możliwość zaprenumerowania biuletynu na naszej stronie internetowej, który będzie wysyłany pocztą elektroniczną. Newsletter zostanie wysłany na Twój adres e-mail na podstawie Twojej osobistej rejestracji z późniejszym potwierdzeniem (podwójne wyrażenie zgody), z którym wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera.

Aby móc wysyłać newsletter, będziemy przechowywać Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz listy, na które się zapisałeś. Dane zostaną przekazane do naszych usługodawców Evalanche i Tripicchio w celu wysłania biuletynu.

Nasz system biuletynu posiada funkcję, za pomocą której możemy śledzić, którzy odbiorcy otworzyli biuletyn w danej chwili. Dane te będą przechowywane i wykorzystywane do oceny obszarów, do których dotarły poszczególne kampanie.

Cofnięcie zgody.

Mogą Państwo w każdej chwili wycofać się z wykorzystania swoich danych ze skutkiem na przyszłość. Możliwość rezygnacji z subskrypcji biuletynu znajduje się na końcu każdego maila z biuletynem.

Google Analytic

Na naszej stronie internetowej używamy Google Analytics. Usługa jest oferowana przez Google Inc. 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwany dalej "Google"). Google będzie przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, aby w razie potrzeby świadczyć usługi. Pliki cookie to małe pliki tekstowe służące do ponownego rozpoznania przeglądarki.

W ramach korzystania z witryny internetowej Google przechowuje następujące dane: adres IP, czas, miejsce, czas trwania i częstotliwość odwiedzin na stronie internetowej. Ustawiliśmy Google Analytics w taki sposób, aby adres IP był anonimowy. W tym celu adres IP zostaje skrócony.

Google wykorzystuje te dane do tworzenia dla nas raportów dotyczących korzystania z naszych stron internetowych. W ten sposób możemy rozpoznawać strumienie użytkowników na naszej stronie internetowej i na tej podstawie optymalizować naszą stronę internetową.

Google będzie ujawniać te informacje osobom trzecim, jeśli będzie to wymagane przez prawo. Adres IP użytkownika nie może być w żadnym wypadku łączony z innymi danymi Google.

W ramach przetwarzania danych przez Google Analytics dane osobowe są przekazywane do USA. W takim przypadku anonimowość adresu IP jest zawsze wykonywana na serwerach w państwach członkowskich Unii Europejskiej przed przesłaniem do USA. Przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych opiera się na decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony danych osobowych ("Tarcza Prywatności UE-USA").

Sprzeciw wobec gromadzenia danych. Zbieranie danych przez Google Analytics można odwołać w następujący sposób: Google udostępnia dodatek dezaktywujący, który można zainstalować w przeglądarce. Jeśli jest on prawidłowo zainstalowany w przeglądarce użytkownika, Google nie gromadzi żadnych danych w ramach programu Analytics. Możliwość zgłoszenia sprzeciwu w ramach programu Analytics nie ma wpływu na ewentualne przeniesienie danych do innych serwisów internetowych.

Dodatek dezaktywujący można pobrać z witryny internetowej Google pod tym linkiem:

tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Przekazywanie danych państwom trzecim spoza UE

W kontekście przetwarzania danych przez Google Analytics dane mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej (tzw. krajów trzecich). Są to Stany Zjednoczone.

Przyjęto decyzję wykonawczą (UE) nr 2016/1250 Komisji UE w sprawie adekwatności danych przekazywanych Stanom Zjednoczonym.

Twoje prawa i dochodzenie tych praw

Masz prawa, które zostały przedstawione poniżej. Możesz je użyć w stosunku do nas. Prosimy o wykorzystanie wyżej wymienionych danych lub o wysłanie wiadomości e-mail w celu dochodzenia swoich praw na adres: datenschutz@gdi-mbh.eu.

Prawo do informacji.

Mają Państwo prawo do informacji o tym, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, w jakim celu przetwarzamy dane, jakie kategorie danych osobowych Państwa przetwarzamy, komu dane te mogły zostać przekazane, jak długo dane te mogą być przechowywane i jakie przysługują Państwu prawa.

Prawo do poprawiania danych.

Mają Państwo prawo do poprawienia wszelkich nieścisłych danych osobowych, które Państwa dotyczą i które są przez nas przechowywane. Mają Państwo również prawo do zlecenia nam uzupełnienia i/lub uzupełnienia przechowywanych przez nas niekompletnych danych.

Usunięcie danych osobowych.

Mogą Państwo wystąpić z wnioskiem o usunięcie Państwa danych osobowych, o ile (1) dane te zostały przetworzone niezgodnie z prawem, (2) cel, dla którego dane te były gromadzone został osiągnięty, (3) cofnęli Państwo zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, (4) jesteśmy prawnie zobowiązani do usunięcia danych, (5) nie ukończyli Państwo 16 roku życia lub (6) sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu danych i nie ma nadrzędnych przyczyn ich przetwarzania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Mogą Państwo poprosić nas o ograniczenie przetwarzania danych w następujących przypadkach. (1) O ile kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych w czasie trwania naszego audytu. (2) O ile zażądali Państwo usunięcia, a my nie możemy lub nie można tego zrobić. (3) W zakresie, w jakim dane te są Państwu potrzebne do dochodzenia reklamacji, ale byliśmy zobowiązani do ich usunięcia, ponieważ cel przetwarzania został osiągnięty. (4) Jeżeli sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu danych i nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie. W takich przypadkach będziemy blokować dane z wyraźnym oznaczeniem i nie będziemy ich dalej przetwarzać.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na uzasadnionych interesach z naszej strony, mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Cofnięcie przedłożonej zgody.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę. Prosimy o przesłanie odstąpienia od umowy na adres podany powyżej.

Prawo do odwołania się w zakresie nadzoru nad ochroną danych.

Mają Państwo prawo odwołać się do organów nadzorczych, składając skargę dotyczącą ochrony danych osobowych. Odpowiedzialnym za nas organem nadzorczym jest inspektor ds. ochrony danych i wolności informacji z Nadrenii Północnej-Westfalii. Skargę można złożyć w dowolnym organie nadzorczym, niezależnie od jego kompetencji.

Obowiązki w zakresie przejrzystości do celów marketingowych

Lista usługodawców, którzy przetwarzają dane osobowe w celach marketingowych:

Survey TOOL

Lamano GmbH & Co. KG
Prenzlauer Allee 36G | 10405 Berlin

Telemarketing

"alivello" GmbH

Bahnhofstraße 34 | 68526 Ladenburg

Newsletter

SC-Networks GmbH

Enzianstr. 2 | 82319 Starnberg

Tripicchio AG - Dialogmarketing
Engesserstraße 4a | 79108 Freiburg